پيش‌بینی ۱۱۰۰ بازاری و کارآفرین از سال ۱۴۰۱

جهش نجومی قیمتها در بازارهای مختلف در سال ۱۳۹۹ و بعد از آن رکود کم سابقه در همه بازارها در سال ۱۴۰۰، پیش‌بینی وضعیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ را پرچالش تر کرده است.
در پایان فروردین گزارشی از نظرات اقتصاددانان که توسط بورسان جمع آوری شده بود را منتشر و تحلیل کردیم.
در همین راستا در گزارش جدید خلاصه‌ای از افکارسنجی دیده بانی محیط کسب و کار ایران از فعالان کسب و کار را ارائه و تحلیل کرده‌ایم.