آنچه شما می خواهید

مدیریت سرمایه دایموند می تواند این مسایل شما را حل کند

فرصت و زمان کافی برای مدیریت دارایی های خود را ندارم

به دلیل اقامت در خارج از کشور، برای مدیریت اموالم و پیگیری امور آنها امکان حضور در ایران را ندارم

علاقه ای ندارم درگیر کارهای پیچیده سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه و دارایی خود شوم

می خواهم از یک تیم حرفه ای برای مدیریت سرمایه های خودم کمک یا مشورت بگیرم

یک شخصیت حقوقی هستم و مدیریت سازمان تمایل دارد زمان خود را بر فعالیت اصلی خود متمرکز کند و مدیریت امور اقتصادی خود را برون سپاری نماید.

مشتریان ما اشخاص حقیقی (افراد و خانواده ها) و اشخاص حقوقی(شرکت ها) هستند که

افرادی که در ایران هستند اما زمان کافی و شرایط لازم برای مدیریت اموال و انجام امور اداری و مالی و حقوقی آن را ندارند.

خانواده هایی هستند که می خواهند امور مالی خانوادگی خود را مانند مسایل ارث، بیمه، تقسیم اموال، مدیریت اموال خانوادگی را توسط یک تیم حرفه ای مدیریت کنند

شرکت هایی هستند که می خواهند روی کسب وکار اصلی خود تمرکز کنند و بخش سرمایه گذاری نقدینگی مازاد خود را به یک تیم حرفه ای بسپارند

افرادی که در خارج از ایران هستند و می خواهند از املاک خود در ایران حفاظت کنند، بفروشند یا اجاره دهند یا املاکی خریداری نمایند

افرادی که در خارج از ایران هستند و می خواهند تیم مطمئنی امور اداری، مالی و حقوقی اموال آنها را در ایران انجام دهد

هر مشتری

یک مدیر مشتری اختصاصی

هر مشتری

یک پکیج ویژه سازی شده با توجه به نیازها
و شرایط خاص مالی

هر مشتری

یک فرصت خدمت دهی حرفه ای

هر مشتری

یک مدیر مشتری اختصاصی

هر مشتری

یک پکیج ویژه سازی با توجه به نیازها
و شرایط خاص مالی

هر مشتری

یک فرصت خدمت دهی حرفه ای