بازده بازارها در بهمن ماه 1400

▪️شاخص بازار بورس طی بهمن ماه تا حد زیادی تحت تاثیر موضوع بودجه دولت از یکطرف و نوسانات ارز از طرف دیگر بود و علی رغم فراز و نشیب هایی که داشت تقریبا نسبت به ابتدای ماه تغییر محسوسی را تجربه نکرد.

▪️بیشترین عامل موثر در بازار رمزارزها در بهمن ماه موضوع جنگ اوکراین و روسیه بود، اگرچه در اواسط ماه به نظر می رسید که بازار در حال ورود به فاز صعودی است ولی نگرانیهای ناشی از جنگ بازار را به عقب برگرداند.

▪️بازار ارزها طی بهمن ماه همانند دیماه تحت تاثیر خوش بینی ایجاد شده در مورد مذاکرات وین به مسیر کاهشی خود ادامه داد. در صورت امضاء توافق احتمالا شاهد کاهش بیشتری در نرخ ارزها باشیم.

▪️قیمت سکه نیز تحت تاثیر کاهش قیمت ارز کاهش داشت لیکن به دلیل رشد قیمت جهانی طلا میزان افت آن کمتر از کاهش قیمت ارز بوده است.

▪️قیمت واحدهای مسکونی در تهران نسبت به ماه قبل کمتر از نیم درصد افزایش داشته و نسبت به بهمن ماه سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته، هر چند حجم معاملات نسبت به ماه قبل ۱۳ درصد کاهش داشته ولی نسبت به بهمن سال قبل حدود ۱۱۷ درصد رشد کرده است.