نحوه ارائه خدمات ما

در گام اول از طریق یکی از روش های ارتباطی که در سایت ما ارائه شده (تماس تلفنی یا ارسال پیام در شبکه های اجتماعی و …) با ما ارتباط برقرار می کنید یا برای ما پیام می گذارید. همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.
در صورتی که امکان جلسه حضوری داشته باشید به صورت حضوری و در غیر این صورت یک نشست مجازی می گذاریم و به تعریف مشترک از مساله مورد نظر شما می رسیم.
ما می دانیم که هر مشتری یک پرونده منحصر به فرد است، انعطاف لازم برای طراحی راه حل های ویژه مشتریان مختلف را داریم. بنابراین در داخل شرکت متناسب با مساله شما، یک راه حل و پیشنهاد را طراحی می کنیم و در صورت تایید شما کار آغاز می شود.
ما پرونده های معدود و مشخصی را قبول می کنیم بنابراین در صورت پذیرش پرونده شما توسط دایموند، هر پرونده کاری به صورت ویژه زیر نظر مدیر عامل پیش خواهد رفت و برای هر مشتری یک مدیر مشتری مشخص (Account Officer) در نظر گرفته می شود.
با توجه به اینکه ممکن است کار شما ابعاد مختلف فنی، حقوقی، مالی و اداری داشته باشد، بنابراین ممکن است لازم باشد هر بخش از کار به یکی از تیمهای تخصصی دایموند ارجاع شود ولی جهت سهولت کار برای شما، مدیر مشتری (Account Officer) همه موارد را در داخل شرکت پیگیری کرده و به شما گزارش خواهد کرد. در صورت درخواست مشتری، مدیران تیمهای تخصصی هم همیشه آماده ارائه توضیحات لازم به مشتری خواهند بود.

در تمام طول مسیر به ازای هر پیشرفتی که در قبال پرونده شما صورت می گیرد توسط مدیر مشتری بلافاصله به شما اطلاع رسانیهای لازم و مفید انجام می شود، همچنین می توانید از بخش بررسی پیشرفت پرونده در سایت دایموند، آخرین وضعیت کار خود را مشاهده کنید. ارائه گزارشات مناسب و به موقع از وضعیت پروژه به مشتریان جزو وظایف مهم ماست.

مراحل دریافت خدمات را می توانید در ۵ گام ببنید:

گام اول
دریافت درخواست مشتری به صورت تلفنی، دریافت پیام در شبکه های اجتماعی، درخواست کتبی

گام دوم
نشست کاری با مشتری به صورت مجازی یا حضوری برای شناخت دقیق صورت مساله

گام سوم
طراحی راه حل داخل شرکت متناسب با نیاز مشتری و ارسال پیش نویس قرارداد برای مشتری

گام چهارم
توافق با مشتری، تعیین مدیر مشتری و آغاز ارایه خدمات

گام پنجم
ارایه نتایج پیشرفت کار به صورت گام به گام به مشتریان تا دستیابی به نتیجه نهایی.

رازداری

ما اطلاعات مشتریان را افشا نمی کنیم

امانت داری

ما اموال مشتریان را مانند اموال خود مدیریت می کنیم

رابطه برد-برد

نگاه ما به مشتریان یک رابطه بلندمدت است

رازداری

ما اطلاعات مشتریان را افشا نمی کنیم

امانت داری

ما اموال مشتریان را مانند اموال خود مدیریت می کنیم

رابطه برد-برد

نگاه ما به مشتریان یک رابطه بلندمدت است