خدمت کارگزاری املاک و مستغلات برای چه کسانی مناسب است؟

 • شرکت ها و سازمان هایی که واحد مدیریت املاک و مستغلات مستقل ندارند.

 • اشخاص حقیقی و خانواده هایی مقیم ایران که املاک بزرگ و زیادی دارند ولی فرصت کافی جهت رسیدگی به امور ملکی خود را ندارند.

 • ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای املاکی در ایران هستند یا قصد خرید ملک در ایران را دارند.

در طول فرآیند مدیریت املاک، همواره مالکیت املاک به نام مشتری بوده و دایموند بعنوان کارگزار مالک فعالیت می نماید.

مزیت دایموند در مدیریت املاک و مستغلات

 • استفاده از دانش تحلیلی و آنالیزهای علمی بازار املاک و مستغلات در کنار انجام امور اجرایی و اداری در این حوزه

 • انجام یکپارچه و متمرکز کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت املاک از قبیل آنالیزهای اقتصادی، امور اداری، حقوقی،بررسی میدانی،کارشناسی، مالیاتی و خرید و فروش تحت مدیریت واحد

لیست خدمات شش گانه ما در حوزه املاک و مستغلات (تحت مدیریت واحد)

 • تحلیل و آنالیز اقتصادی و مالی املاک و مستغلات جهت تصمیم سازی برای مالکین و سرمایه گذاران

 • فعالیت های بازاریابی، خرید و فروش انواع زمین و ملک

 • انجام امور اداری، حقوقی و مالیاتی املاک

 • بررسی های تخصصی حوزه املاک از قبیل تعیین نوع کاربری و الگوهای موفق روز

 • انتخاب پیمانکار، طراح و ناظر برای ساخت و انعقاد قرارداد حرفه ای با آنها

 • فعالیت های مولدسازی، بهره برداری و حفاظت املاک

جهت دریافت جزییات مربوط به انعقاد قرارداد و یا کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما صحبت کنید.

تمایل دارم دایموند با من تماس بگیرد.

تمایل دارم خودم با دایموند تماس بگیرم.