وضعيت بازارها در اردیبهشت١٤٠١

بازار بورس در ادامه رشدی که از ابتدای سال داشت، در اردیبهشت ماه هم به مسیر صعودی خود ادامه داد که این رشد تا حدی تحت تاثیر انتظارات تورمی بوده است.
بازار رمزارزها تحت تاثیر سیاستهای انقباظی اتخاذ شده توسط بانکهای مرکزی بخصوص فدرال رزرو آمریکا در اردیبهشت ماه حدود 32 درصد افت قیمتی داشت که با توجه به افزایش نرخ دلار، این زیان بر اساس ریال حدود 22 درصد بود.
بازار مسکن طبق گزارشات بانک مرکزی رشد بالایی(6 درصد) را در اردیبهشت ماه تجربه کرده است و تعداد خرید و فروشها هم رشد بالایی داشته است. این موضوع می تواند تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و همبستگی بالای قیمتها در بازار مسکن و بازار ارز باشد.
نرخ ارز و طلا در اردیبهشت ماه رشد بالایی داشت، این افزایش ناشی از نگرانیها د رمورد کاهش احتمال امضای قرارداد هسته ای است.