وضعیت بازارها در آذر ماه

در این گزارش بازده کلاسهای مختلف دارایی در آذر سال 1400مورد بررسی قرار گرفته است.

▪️آذرماه براي رمزارزها و بورس ماه خوبي نبود، رمزارزها يك ريزش قيمتي را تجربه كردند و بورس هم حال و روز خوبي نداشت.

▪️در اين ماه بازار ارز و طلا صعودي بود كه به معني كاهش ارزش ريال مي باشد.