بازارها در مرداد 1401

▪️سکه و دلار در ماه گذشته روندی مشابه و نزولی داشته است. سکه به دلیل حباب مثبت با کاهش بیشتری نسبت به دلار رو به رو شد، البته که انس جهانی هم حال و روز خوشی نداشت.
▪️ در ماهی گذشت با اینکه شاهد کاهش قیمت دلار بودیم، بار دیگر قیمت ملک با افزایش روبه رو بوده است، این افزایش در حالی است که میانگین قیمت ملک به بیشترین میزان دلاری خود در تاریخ رسیده است و این می تواند یک زنگ هشدار برای سرمایه‌گذاران در این بازار باشد.
▪️بازارسهام در ماه گذشته به دلیل کاهش قیمت ارز تحت فشار عرضه اندکی بوده است، بازار منتظر نتایج مذاکرات است تا بتواند تخمین خوبی از نرخ دلار در محاسبات خود داشته باشد‌.
▪️بازار رمزارزها در ماه گذشته نیز با عدم قطعیت بسیاری روبه رو بوده است. رشد ابتدای ماه که ناشی از خوش بینی به داده های تورمی ایالت متحده بود، هر چه به آخر ماه نزدیک تر شدیم با تزلزل رو به رو شد که نهایتا میانگین بازار رشد خود را پس داد.