• مدیریت سرمایه مشتریان

    شخصی سازی شده در کلاس های دارایی مختلف جهت کسب بازده بیشتر

    مدیریت ثروت اختصاصی

مدیریت سرمایه مشتریان

 شخصی سازی شده در کلاس های دارایی مختلف جهت کسب بازده بهینه

در کلیه بخش های مدیریت ثروت مشتری، همه دارایی ها در حساب شخصی مشتری نگهداری می شود و همواره مشتری دسترسی و اختیار کامل دارایی های خود را دارد.

ما تنها زمانی درآمد داریم که مشتری سود کرده باشد.

در مدیریت ثروت اختصاصی هیچ کارمزد ثابتی از مشتری دریافت نمی شود و تنها زمانی که برای سرمایه شما سود ایجاد شده باشد،

درصدی از سود، بعنوان حق الزحمه ما در نظر گرفته می شود.

خدمت مدیریت ثروت به طور اختصاصی برای هر مشتری و با توجه ویژگیهای مد نظر مشتری از قبیل میزان سرمایه، میزان ریسک پذیری، مدت زمان سرمایه گذاری و میزان تمایل به کلاس های مختلف دارایی در یک یا چند مورد از کلاس های دارایی زیر ارائه می گردد.

سهام
مدیریت رمز ارز ها
مدیریت املاک
معاونت اقتثادی شرکت ها
صندوق درآمد ثابت
مدیریت ثروت اختصاصی

به عنوان نمونه ممکن است ما برای یک خانواده از کرمان چنین سبدی بچینیم: 30 درصد سرمایه گذاری در سهام، 35 درصد املاک، 20 درصد طلا و 15 درصد رمز ارز

و برای یک شخص از تهران 40 درصد در سهام، 50 درصد در صندوق های با درآمد ثابت و 10 درصد در رمز ارز سرمایه گذاری کنیم.

ترکیب سبد با توجه وضعیت بازار و مشخصات مشتری تعیین می شود و به طور دوره ای بازنگری می گردد. هر ترکیبی که برای مشتری انتخاب شود، همه دارایی ها از طریق تیم های ما و یا سبدگردان همکار خرید و مدیریت می شود و مشتری به طور منظم گزارشات مربوط به سرمایه گذاری خود را دریافت می نماید.

به عنوان نمونه ممکن است ما برای یک خانواده از کرمان چنین سبدی بچینیم: 30 درصد سرمایه گذاری در سهام، 35 درصد املاک، 20 درصد طلا و 15 درصد رمز ارز

و برای یک شخص از تهران 40 درصد در سهام، 50 درصد در صندوق های با درآمد ثابت و 10 درصد در رمز ارز سرمایه گذاری کنیم.

ترکیب سبد با توجه وضعیت بازار و مشخصات مشتری تعیین می شود و به طور دوره ای بازنگری می گردد. هر ترکیبی که برای مشتری انتخاب شود، همه دارایی ها از طریق تیم های ما و یا سبدگردان همکار خرید و مدیریت می شود و مشتری به طور منظم گزارشات مربوط به سرمایه گذاری خود را دریافت می نماید.

مشتریان خدمت مدیریت ثروت چه کسانی هستند

  • اشخاص حقیقی

  • خانواده های دارای اموال مشترک

  • ایرانیان مقیم خارج از کشور

جهت دریافت جزییات مربوط به انعقاد قرارداد و یا کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما صحبت کنید.

تمایل دارم دایموند با من تماس بگیرد.

تمایل دارم خودم با دایموند تماس بگیرم.