مشتری عزیز؛ سلام
با ورود نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی که توسط دایموند در اختیار شما قرار گرفته می توانید وارد بخش مشاهده وضعیت
پیشرفت کار خود شده و گزارشات مربوط به خود را مشاهده نمایید. ضمنا مدیر مشتری اختصاصی (Account Officer)
شما هميشه آماده ارائه گزارشات و اطلاعات در مورد وضعيت پيشرفت كار شما مي باشد.

آخرین وضعیت پیشرفت کار مشتری