وضعیت بازارها در مهر ماه

در این گزارش بازده کلاسهای مختلف دارایی در مهرماه سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفته است.

▪️شاخص کل بورس تهران که در شهریور ماه کاهش یافته بود در مهرماه افزایش ٣.٦ درصدی را تجربه کرده که رشد قابل قبولی محسوب می شود.

▪️بازار رمزارزها هم در شهریور ماه منفی بود ولی در مهرماه وارد فاز صعودی شد.

▪️بازار مسکن که در چند ماه اخیر همواره در رکود به سر می برده است در مهرماه در ادامه رکود موجود در این بازار یک کاهش قیمت خیلی کم را تجربه کرد که این کاهش قیمت هر چند ناچیز در بازار مسکن بسیار جالب توجه است چون در سالهای اخیر کمتر کاهش قیمت را در این بازار شاهد بودیم و اصلاح قیمت در این بازار بیشتر از نوع اصلاح زمانی بوده است.

▪️سکه و دلار تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته اند.