گزارش ۲۰ ساله

اگر بیست سال پیش در یکی از این حوزه ها (مسكن، بورس، بانک، ارز، طلا و خودرو) یک میلیون تومان سرمایه گذاری کرده بودید، اکنون پول شما چند برابر شده بود؟