گزارش کامل بررسی ۲۰ سال بازده بازارهای موازی سرمایه گذاری در ایران

این گزارش به این سوال پاسخ می‌دهد که در ایران کدام بازار از بین بازارهای طلا، خودرو، سپرده بانکی، ارز، مسکن و سهام، در بازه های پنج، ده و بیست ساله بهترین و بدترین بازدهی را داشته است؟

در بیست ساله گذشته تجربه‌های مختلفی را از سر گذراندیم. سودهای نجومی موسسات مالی اعتباری و سپس ورشکسته شدن برخی از آن‌ها، افزایش قیمت ساختمان، جهش یک باره قیمت طلا، رشد نجومی بورس و سپس سقوط آزاد آن. تورم 40 درصدی. سوال اینجاست بهترین بازار سرمایه گذاری در بلندمدت کجاست؟ اگر کسی نخواهد روزانه خرید و فروش کند و بخواهد نسبتا بلندمدت سرمایه گذاری کند، چه باید انجام دهد؟

در انتهای گزارش نیز 5 توصیه کلیدی برای سرمایه گذاری پیشنهاد شده است.