تفاوت مشاور سرمایه‌گذاری با مدیر دارایی چیست؟

تفاوت مشاور سرمایه‌گذاری با مدیر دارایی چیست؟

در اقتصادهای پیشرفته 60 تا 80 درصد افراد جهت انجام سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه به افراد متخصص این حوزه مراجعه می‌کنند، این افراد در این مراجعه، یا مشاوره دریافت کرده و امور اجرایی سرمایه‌گذاری را خود به عهده می‌گیرند و یا اینکه مدیریت د…
بررسی جامع مدیریت اموال خانوادگی در ایران

بررسی شرکت‌های مدیریت اموال خانوادگی در ایران

مدیریت اموال خانوادگی در ایران (Family Office)‌ برای اشخاص متمول دارای حداقل یک میلیون دلار  دارایی ( HNWI )، بسیار حائز اهمیت است. در این نوشتار ما به تعاریف و ماهیت آن برای بهره‌مندی از مدیریت ثروت کارآمدتر می‌پردازیم. مدیریت اموال خانوادگی (…