وضعیت بازارها در اردیبهشت ماه

در این گزارش بازده کلاسهای مختلف دارایی در اردیبهشت ماه سال 1400مورد بررسی قرار گرفته است.

▪️در بازار رمزارزها شاهد کاهش شدید نرخ ها بودیم که علت اصلی آن را می توان به محدودیتهای اعمال شده از سوی دولت چین مرتبط دانست. پیش بینی می شود طی چند هفته آتی شاهد نوسانات مقطعی در این بازار باشیم.

▪️شاخص کل بازار بورس تهران همانند فروردین ماه با کاهش مواجه بود و سیاستهای اعمال شده از سوی تیم مدیریتی جدید بورس کمکی به بهبود اوضاع در این بازار نکرد، به نظر می رسد با ورود به رقابتهای انتخاباتی، دولت نیز تمرکز کافی برای حمایت از این بازار را نخواهد داشت.

▪️قیمتها در بازار مسکن بعد از یک دوره تورمی طولانی، طی فروردین و اردیبهشت ماه روند کاهشی داشته است و هرچند تنها بخشی از افزایش قیمت نجومی در این بازار جبران شده ولی پیش بینی می شود در سناریوی غالب با ورود بازار مسکن به دوره رکود، کاهش قیمتها با شیب کمی ادامه یابد.

▪️نرخ ارز و سکه ارتباط جدی با نتایج مذاکرات وین دارد و در صورت به نتیجه رسیدن این مذاکرات، قیمتها در این دو بازار با کاهش مواجه خواهد شد.